قوانین

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با آخرین اصلاحات
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان با آخرین اصلاحات
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب ۱۳۴۸ ۱۰ ۱۱با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۹ ۰۵ ۳۱
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ ۱۰ ۰۴
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ ۱۰ ۰۴
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ ۱۰ ۰۴
قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ۱۰ ۱۷
قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ۱۰ ۱۷
قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ ۱۰ ۱۷
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ ۸ ۰۷
آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی
آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی
آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی
آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت»
آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت»
آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت»مصوب 1388,10,20با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388,01,30با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380,09,11
قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی
قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی
قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ ۷ ۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391,02,19
آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت
آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت
آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت
شرط توافق حکومت قانون موجر و مستاجر ۵۶ بر رابطه استیجاری طرفین
شرط توافق حکومت قانون موجر و مستاجر ۵۶ بر رابطه استیجاری طرفین
شرط توافق حکومت قانون موجر و مستاجر ۵۶ بر رابطه استیجاری طرفین
قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور
قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور
قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون الحاق یک بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1372,12,01با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه استملاک اتباع خارجه
آیین نامه استملاک اتباع خارجه
آئین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328
قانون مربوط بقرارداد وین درباره روابط سیاسی
قانون مربوط بقرارداد وین درباره روابط سیاسی
قانون مربوط بقرارداد وین درباره روابط سیاسی ‌ مصوب 1343,07,21
قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی
قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی
قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353,12,04
قانون اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)
قانون اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)
قانون اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384
قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌ های خارجی مصوب 1334
قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌ های خارجی مصوب 1334
قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌ های خارجی مصوب 1334,09,07با اصلاحات و الحاقات بعدی