مطالب مفید حقوقی

اجرای حکم از طرق توقیف اموال
اجرای حکم از طرق توقیف اموال
اجرای حکم از طرق توقیف اموال
نقل و انتقال سهام چگونه انجام می شود ؟
نقل و انتقال سهام چگونه انجام می شود ؟
بر اساس قانون برای نقل و انتقال سهام می‌توان به دو روش اقدام کرد
انواع چک در قانون
انواع چک در قانون
چک از نظر میزان اطمینان در وصول وجه آن، دارای اقسام مختلفی بوده و چکی که کمترین تضمین نسبت به نقد شدن آن وجود دارد، «چک عادی» است
آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می برند ؟
آیا ورثه از بیمه عمر و خسارت متوفی ارث می برند ؟
قانونگذار درباره چگونگی تقسیم خسارات متوفی و بیمه عمر او بین وراث پیش‌بینی هایی داشته است
آیا می توان با استناد به فیلم ضبط شده ، از شخصی شکایت کرد ؟
آیا می توان با استناد به فیلم ضبط شده ، از شخصی شکایت کرد ؟
بر اساس قانون ادله رسیدگی به پرونده‌ها مشخص هستند و باید دید که آیا فیلم و صدا هم جزئی از آن ها محسوب می‌شوند یا خیر
احکام ترافعی دادگاه
احکام ترافعی دادگاه
حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است در اصطلاح حقوقی، حکم دادگاه رأیی است که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد
پیامک کشف حجاب و حقوق شهروندان
پیامک کشف حجاب و حقوق شهروندان
پیامک کشف حجاب و حقوق شهروندان
تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی
تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی
تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی
الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت ‌
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی دوباره آیین نامه تابعیت فرزندان مادران ایرانی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی دوباره آیین نامه تابعیت فرزندان مادران ایرانی
 رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر به آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایراد گرفت با اینکه هیات وزیران در پی ایراد سابق قالیباف این مصوبه را اصلاح کرده بود، رئیس مجلس این اصلاحیه را نیز مغایر قانون دانست
تصویب نامه راجع به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آیین نامه مالی شهرداریها
تصویب نامه راجع به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آیین نامه مالی شهرداریها
تصویب نامه راجع به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1 4 1382
تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی
تفاوت معامله اضطراری و معامله اکراهی
معامله‌ اضطراری ناظر به موردی است که شخص به واسطه فشاری که از درون، در اثر وضع اقتصادی یا اجتماعی یا به هر علت دیگری به وی وارد می‌شود، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی دوباره آیین نامه تابعیت فرزندان مادران ایرانی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی دوباره آیین نامه تابعیت فرزندان مادران ایرانی
 رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر به آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ایراد گرفت با اینکه هیات وزیران در پی ایراد سابق قالیباف این مصوبه را اصلاح کرده بود، رئیس مجلس این اصلاحیه را نیز مغایر قانون دانست
کاهش اطاله دادرسی با اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر
کاهش اطاله دادرسی با اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر
بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏ها ناشی از رویه‎های ناکارآمد رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را به عنوان یک اصل قلمداد می‏کند، در حالی ‏که با الگوبرداری از قانون روابط موجر و مستاجر و کارآمدسازی استفاده از دستور اجرا (به جای حکم) در دعاوی مطالبه وجه چک، می‏توان اطاله دادرسی را تا حد زیادی کاهش داد
دستورالعمل چگونگی دریافت تقاضا،تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی
دستورالعمل چگونگی دریافت تقاضا،تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی
دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم
دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی
دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی
دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱ ۸ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹ ت ۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۹ ۴ ۱۳۸۶ هیئت وزیران)
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاک در مواردیکه سند مالکیت رسمی ارائه نمی گردد
نکاتی کاربردی پیرامون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکاتی کاربردی پیرامون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نکاتی کاربردی پیرامون نحوه اجرای محکومیت های مالی
آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی
آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی
آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرحهای هادی روستایی بر اساس ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن
اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 1366,09,17با اصلاحات و الحاقات بعدی