جرایم علیه اموال و مالکیت

تفاوت توقیف با مصادره با ضبط اموال
تفاوت توقیف با مصادره با ضبط اموال
تفاوت توقیف با مصادره با ضبط اموال
دعوای اثبات مالکیت
دعوای اثبات مالکیت
 در خصوص دعاوی مالکیت، اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به صورت رسمی ثبت نشده باشد، معلوم است که سند رسمی نیز ندارد اگر در مورد مالکیت اینگونه املاک اختلافی هم ایجاد شود و شخصی که آن را خریده و یا به نحو دیگری تملک نموده، بخواهد مالکیت خود را اثبات نماید، لازم است دعوایی را با خواسته‌ی اثبات مالکیت خویش در دادگاه حقوقی مطرح نماید
حق شفعه
حق شفعه
حق شفعه
دستکاری پلاک خودرو چه مجازاتی دارد؟
دستکاری پلاک خودرو چه مجازاتی دارد؟
بر اساس قانون تغییر در پلاک وسیله نقلیه جرم به حساب می‌آید و قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته است
مجازات تصرف عدوانی در قانون
مجازات تصرف عدوانی در قانون
 تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و قابل مجازات بوده و قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند
نحوه جبران خسارت ناشی از برخی جرایم
نحوه جبران خسارت ناشی از برخی جرایم
خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارتی شده است