پشتیبانی سریع 09128776575

جرایم پزشکی

دریافت پول اضافه از بیماران توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟

دریافت پول اضافه از بیماران توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟

دریافت پول اضافه از بیماران توسط پزشک چه مجازاتی دارد؟ ارائه خدمات مازاد بر احتیاج بیمار با هدف سودجویی یا دخل و تصرف در صورت‌حساب‌ها و دریافت بهایی اضافه‌تر از نرخ اعلام شده توسط وزارت بهداشت، فرد مجرم به حساب می‌آید

اطلاعات بیشتر...