پشتیبانی سریع 09128776575

سرقت

آیا کتک زدن دزد خانه جرم است

آیا کتک زدن دزد خانه جرم است

آیا کتک زدن دزد خانه جرم است

اطلاعات بیشتر...

مجازات مالخر چیست؟

مجازات مالخر چیست؟

علاوه بر سارق، فردی که اجناس دزدی او را می‌خرد هم باید مجازات قانونی را طی کند

اطلاعات بیشتر...