پشتیبانی سریع 09128776575

جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای

اطلاعات بیشتر...

آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

مطابق با قانون اگر فردی اقدام به انتشار تصاویر شخصی توسط اسکرین شات کند مجرم است

اطلاعات بیشتر...

نحوه تعیین صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی

نحوه تعیین صلاحیت قضایی محاکم در رسیدگی به جرایم اینترنتی

با توسعه فضای مجازی و گسترش ارتباطات و رسانه‌های اینترنتی، میزان پاسخگویی اصول و قواعد سنتی شناخته‌شده در تعیین صلاحیت قضایی محل تامل بوده است، چرا که فضای مجازی از ماهیتی برخوردار است که تعیین صلاحیت قضایی دادگاه را در مواردی بر اساس اصول، قواعد و معیارهای شناخته‌شده سنتی با چالش و ابهام روبه‌رو می‌کند

اطلاعات بیشتر...