پشتیبانی سریع 09128776575

اقدامات پس از ثبت

رعایت چه نکاتی در گزارش واحد ثبتی به هیات نظارت لازم است؟

رعایت چه نکاتی در گزارش واحد ثبتی به هیات نظارت لازم است؟

در هر مورد که واحدهای ثبتی گزارش برای طرح در هیأت نظارت ارسال می‏دارند باید نکات زیر را رعایت نمایند

اطلاعات بیشتر...