رابطه نامشروع

در صورت تشخیص روابط نامشروع در صدور رای ، امکان بازبینی وجود دارد
در صورت تشخیص روابط نامشروع در صدور رای ، امکان بازبینی وجود دارد
یک حقوقدان گفت اگر در مرحله صدور رای قطعی مشخص شود منشاء صدور آن روابط نامشروع است قانونگذار طرق فوق‌العاده‌ای را برای بازبینی پیش بینی کرده است