مقالات

قرارهای تحقیقی
قرارهای تحقیقی
قرار در لغت به معنای ثابت و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید و نیز حکم محکم تخلف‎ناپذیر است قرار تحقیقی نیز یکی از انواع قرارهای اعدادی است قرار اعدادی به این منظور صادر می‌شود که پرونده را برای صدور رای قاطع آماده کند
شرایط تحقیق جرم افترا
شرایط تحقیق جرم افترا
افترا در لغت به معنای دروغ‌ بستن و بهتان ‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود
اقسام تهدید از منظر قانون
اقسام تهدید از منظر قانون
اقسام تهدید از منظر قانون
ضابطه تشخیص دعاوی تصرف
ضابطه تشخیص دعاوی تصرف
ضابطه تشخیص دعاوی تصرف
مجازات اجاره حساب های بانکی
مجازات اجاره حساب های بانکی
قانون برای آن دسته از افرادی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند مجازات‌های سنگینی تعیین کرده است
نگه داری حیوان در آپارتمان
نگه داری حیوان در آپارتمان
نگه داری حیوان در آپارتمان
مجازات نشر تصاویر مبتذل و مستهجن
مجازات نشر تصاویر مبتذل و مستهجن
مجازات نشر تصاویر مبتذل و مستهجن