بازداشت ملک فروخته شده

بازداشت-ملک-فروخته-شده

بازداشت ملک فروخته شده در مرجع قضایی توسط مالک رسمی جرم است


نظریه مشورتی شماره 7/99/1846 مورخ 1399/12/09

استعلام :

مطابق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، شرط تحقق بزه انجام عملیاتی نسبت به آن مال است. در مواردی که فرد ملک را به عنوان وثیقه معرفی و توقیف شده است، آیا برای تحقق بزه باید عملیاتی مانند به مزایده گذاشتن مال تحقق یافته باشد یا صرف توقیف به عنوان عملیات مذکور تلقی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

توقیف ملک پس از معرفی آن از سوی محکوم علیه یا مدیون یا ضامن ویا کفیل به عنوان ملک خود، مشمول عبارت «و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد» مذکور در ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض حال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 خواهد بود و به صرف توقیف سند ملک در اداره ثبت اسناد و املاک و پیش از شروع عملیات مزایده، جرم موضوع این ماده محقق شده است.

منبع : اداره حقوقی قوه قضائیه


مطالب مرتبط

قرارهای تامین در رسیدگی کیفری

لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قانون اصلاحات ارضی

امکان توقیف ملک بدون سابقه ثبتی

دعوای ابطال سند رسمی با وجود بازداشت ملک قابل استماع است

رای وحدت رویه 43 حکم شماره 43_10-8-1351