نادیده گرفتن دستور مقام قضایی در توقف عملیات زراعی و ساختمانی

نادیده-گرفتن-دستور-مقام-قضایی-در-توقف-عملیات-زراعی-و-ساختمانی

صرف نادیده گرفتن دستور مقام قضایی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 1375 به آن اشاره شده است توسط متجاوز فاقد وصف کیفری و غیرقابل تعقیب است


نظریه مشورتی شماره  7/99/1932 مورخ  1399/12/09

استعلام :

اگر دستوری از قبیل توقف عملیات زراعی یا ساختمانی از ناحیه دادسرا یا دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 صادر شود و متهم به دستور صادره عمل نکند، آیا جرم محسوب می‌شود ؟ اگر جرم است با کدام ماده قانونی منطبق است و اصولاً از باب ضمانت اجرایی چگونه باید عمل شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نادیده گرفتن دستور مقام قضایی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 1375 به آن اشاره شده است توسط متجاوز فاقد وصف کیفری و غیرقابل تعقیب است. البته ماموران در اجرای این دستور باید به نحوی اقدام کنند که متجاوز تجدید تجاوز نکند، مثلا اگر متوقف کردن عملیات متجاوز با پلمپ محل ورود شکایت ملازمه داشته باشد و این امر هم ممکن باشد، به دستور مقام قضایی محل پلمپ گردد (مثل پلمپ چاه آب برای متوقف کردن بهره‌برداری از آن )که در این‌صورت فک پلمپ توسط متجاوز مشمول ماده 543 قانون صدرالذکر است و نیروی انتظامی هم ‌باید به اجراء و تداوم دستور موضوع تبصره یک ماده 690 این قانون مراقبت کند (مانند گماردن مامور در محل).

منبع : اداره حقوقی قوه قضائیه


مطالب مرتبط

دانستنی های حقوقی

نظریه مشورتی

نحوه آزاد کردن متهم با وثیقه

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و موارد مجاز آن - وکیل متخصص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

وظایف قانونی ضابطان قضایی

قانون نظام جامع دامپروری کشور

سند امنیت قضایی توسط رئیسی ابلاغ شد