قوانین

قانون راجع به اموال غیر منتقول اتباع خارجی مصوب 1310
قانون راجع به اموال غیر منتقول اتباع خارجی مصوب 1310
قانون راجع باموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310,03,16
آیین نامه اجرایی بند ت ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
آیین نامه اجرایی بند ت ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ ۲ ۱۶
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383,02,21با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اصلاح مواد 6،1و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
قانون اصلاح مواد 6،1و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شماره۲۵۱۰۸ ۲۸۸                                                              ۱۶ ۴ ۱۳۹۳
ماده2قانون اصلاح مواد 6،1و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
ماده2قانون اصلاح مواد 6،1و7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
ماده (۲) قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل (۴۴) اساسی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384,09,01با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354,04,24
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362,02,13با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
دستورالعمل نحوه جلوگیری،دفع و جبران خسارات ناشی از حملات جانوران زیانکار(آسیب رسان)
دستورالعمل نحوه جلوگیری،دفع و جبران خسارات ناشی از حملات جانوران زیانکار(آسیب رسان)
دستورالعمل«نحوه جلوگیری ، دفع و جبران خسارات ناشی از حملات جانوران زیانکار( آسیب رسان)» 1386
قانون شکار و صید با آخرین اصلاحات و الحاقات
قانون شکار و صید با آخرین اصلاحات و الحاقات
قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ ۰۳ ۱۶ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۷ ۲ ۱۶
قانون مدنی
قانون مدنی
قانون مدنی مصوب 1307 02 20با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قانون اساسی
آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قانون اساسی
آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49قانون اساسی مصوب 1380,07,28
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351,12,10با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ ۰۵ ۳۱
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381,06,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
آیین نامه ساماندهی،توسعه و مدیریت اراضی پایاب سد کرخه
آیین نامه ساماندهی،توسعه و مدیریت اراضی پایاب سد کرخه
آیین‌نامه ساماندهی، توسعه و مدیریت اراضی پایاب سد کرخه مصوب 1383,08,10
لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور
لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور
لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور 1359 04 03
لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوزقانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و
لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوزقانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و
لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام می نمایند وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران ‌مصوب 1358 12 25