مطالب مفید حقوقی

نکاتی مفید و کاربردی برای نگارش مبایعه نامه
نکاتی مفید و کاربردی برای نگارش مبایعه نامه
نکاتی مفید و کاربردی برای نگارش مبایعه نامه
رای دادگاه کیفری چیست و چگونه صادر می شود؟
رای دادگاه کیفری چیست و چگونه صادر می شود؟
رای دادگاه کیفری چیست و چگونه صادر می شود؟
آتش زدن عمدی خودروی دیگران چه مجازاتی دارد ؟
آتش زدن عمدی خودروی دیگران چه مجازاتی دارد ؟
آتش زدن عمدی خودروی دیگران چه مجازاتی دارد ؟
دیه نخاع چگونه حساب می شود؟
دیه نخاع چگونه حساب می شود؟
دیه مجازات قانونی است و دیه نخاع بصورت قانونی حساب می‌شود
آشنایی با قرارداد صلح
آشنایی با قرارداد صلح
صلح یکی از قراردادهای پرکاربرد در دنیای امروز است که کمتر کسی در مورد آن اطلاعات دقیق دارد در ابتدا صلح به‌عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات و دعاوی موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفت و به تدریج از آن برای انجام معاملات و مبادلات استفاده شد
توقیف ملک موجب توقیف منافع نمی شود
توقیف ملک موجب توقیف منافع نمی شود
توقیف ملک موجب توقیف منافع نمی شود
سیاست های کلی نظام قانون گذاری
سیاست های کلی نظام قانون گذاری
سیاست‌ های کلی نظام قانون ‌گذاری مصوب 1398,07,02
وضعیت حقوقی پارکینگ و انباری در واحدهای ساختمانی
وضعیت حقوقی پارکینگ و انباری در واحدهای ساختمانی
وضعیت حقوقی پارکینگ و انباری در واحدهای ساختمانی
نکات قانونی در خصوص هبه
نکات قانونی در خصوص هبه
نکات قانونی در خصوص هبه
قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
نگاه قانون به اسناد مالکیت معارض
نگاه قانون به اسناد مالکیت معارض
دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد
تفاوت تراس و بالکن از لحاظ ثبتی
تفاوت تراس و بالکن از لحاظ ثبتی
تراس جزء مشاعات است، اما بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه می‌شود و البته در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است، اما در همین حالت خاص مساحت تراس جزء آپارتمان محسوب نمی‌شود بلکه به آن منضم می‌شود
مدیر ساختمان می تواند حق الزحمه بگیرد
مدیر ساختمان می تواند حق الزحمه بگیرد
مدیر ساختمان می‌تواند برای خدماتی که در امور مشترک ساختمان ارائه می‌کند، حق‌الزحمه بگیرد
نظریه مشورتی 7 98 923 مورخ 1398 06 16 اداره کل حقوقی
نظریه مشورتی 7 98 923 مورخ 1398 06 16 اداره کل حقوقی
نظر مشورتی 7 98 923 مورخ 1398 06 16 اداره کل حقوقی قوه قضائیهمصوب 1398 06 16 
نظریه مشورتی 7 7650 مورخ 1384 10 27 اداره حقوقی
نظریه مشورتی 7 7650 مورخ 1384 10 27 اداره حقوقی
نظر مشورتی 7 7650 مورخ 1384 10 27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مصوب 1384 10 27
آشنایی با انواع عقود اسلامی
آشنایی با انواع عقود اسلامی
با وجود آن که برخی فقها، قرارداد میان افراد را منحصر به عقود اسلامی دانسته‎اند اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چارچوب هم انعقاد قرارداد ممکن است
مجازات قانونی رمالی و فالگیری
مجازات قانونی رمالی و فالگیری
مجازات قانونی رمالی و فالگیری
سوء استفاده از لباس نظامی
سوء استفاده از لباس نظامی
سوء استفاده از لباس نظامی
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی (پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی)