پشتیبانی سریع 09128776575

آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه ی دیوان

اطلاعات بیشتر...
ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک

ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک

ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک

اطلاعات بیشتر...
وحدت رویه در مورد اخذ عوارض تغییر کاربری

وحدت رویه در مورد اخذ عوارض تغییر کاربری

وحدت رویه در خصوص اخذ عوارض تغییر کاربری

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه در مورد اختلاف کارگر و کارفرما

رای وحدت رویه در مورد اختلاف کارگر و کارفرما

رای وحدت رویه در مورد اختلاف کارگر و کارفرما

اطلاعات بیشتر...
خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته

خسارت تاخیر تادیه افراد ورشکسته

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص موضوع «خسارت تأخیر تأدیه افراد ورشکسته» رأی وحدت رویه صادر شد

اطلاعات بیشتر...
خلع ید منافع

خلع ید منافع

خلع ید منافع

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور

اعلام تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری

رای وحدت رویه ی دیوان عدالت اداری

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 257 مورخ 1399-02-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 257 مورخ 1399-02-16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع اصلاح رأی مربوط به احتساب سه چهارم خدمت در جبهه کارکنان وظیفه به عنوان داوطلبانه

اطلاعات بیشتر...
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3164 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱

رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱

اطلاعات بیشتر...
آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 3162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 3162 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 04 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 04 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20 04 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 787 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اطلاعات بیشتر...
ممنوعیت استخدام افراد عینکی در آموزش و پرورش لغو شد

ممنوعیت استخدام افراد عینکی در آموزش و پرورش لغو شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شیوه‌نامه مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش که در بخشی از آن، تأیید سلامت جسمانی داوطلبان داشتن حداقل پنج دهم بینایی برای هر چشم بود، غیرقانونی دانست و باطل کرد

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اطلاعات بیشتر...
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمانهای تا سقف 1750 متر مربع خلاف قانون می باشد »

اطلاعات بیشتر...