پشتیبانی سریع 09128776575

تغییر کاربری اراضی

قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها

قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها

قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیر مجاز توسط ماموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان پذیر است

اطلاعات بیشتر...

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اطلاعات بیشتر...

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۶ هیات وزیران با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷ ۱۲ ۵ به همراه دستورالعمل های مرتبط

اطلاعات بیشتر...