پشتیبانی سریع 09128776575

دیه

در چه صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود ؟

در چه صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود ؟

بر اساس قانون دیه برعهده شخصی است که خسارت و ضربه‌ای را به دیگری وارد می‌کند، اما گاهی اوقات دیه فرد از صندوق بیت المال پرداخت می‌شود

اطلاعات بیشتر...
پرداخت دیه از بیت المال

پرداخت دیه از بیت المال

بر اساس قانون، پرداخت دیه بر عهده شخصی است که به فرد مقابل خود ضربه‌ای وارد کرده است، اما برخی مواقع پرداخت دیه از حساب دولت و از بیت‌المال پرداخت می‌شود

اطلاعات بیشتر...