پشتیبانی سریع 09128776575

دیه

مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام میدهد

مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام میدهد

مسئولیت پرداخت دیه شخصی که بدون اذن برای دیگری عملی انجام می‌دهد

اطلاعات بیشتر...

امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه

امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه

امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه

اطلاعات بیشتر...

میزان دیه در هر جرمی چقدر است ؟

میزان دیه در هر جرمی چقدر است ؟

قانون برای پرداخت دیه مطابق با هر جرمی مبلغی را معین کرده است

اطلاعات بیشتر...

در چه صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود ؟

در چه صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود ؟

بر اساس قانون دیه برعهده شخصی است که خسارت و ضربه‌ای را به دیگری وارد می‌کند، اما گاهی اوقات دیه فرد از صندوق بیت المال پرداخت می‌شود

اطلاعات بیشتر...

پرداخت دیه از بیت المال

پرداخت دیه از بیت المال

بر اساس قانون، پرداخت دیه بر عهده شخصی است که به فرد مقابل خود ضربه‌ای وارد کرده است، اما برخی مواقع پرداخت دیه از حساب دولت و از بیت‌المال پرداخت می‌شود

اطلاعات بیشتر...