مسکن

چند نکته مهم در خرید ملک
چند نکته مهم در خرید ملک
درخرید ملک بهتر است با مالک(اصیل) قرارداد (مبایعه نامه) را منعقد کنید و حتی المقدور از انعقاد قرارداد با وکیل مالک خودداری کنید؛ زیرا  ریسک معامله شما در این صورت بالا خواهد بوداز آن جهت که امکان سوء استفاده مالک یا جعل از طرف وکیل و یا ابطال قرارداد به جهت عدم رعایت مصلحت وکیل وجود دارد
آیا می‌توان آپارتمان مسکونی را بابت مهریه توقیف کرد؟
آیا می‌توان آپارتمان مسکونی را بابت مهریه توقیف کرد؟
مطابق با قانون برای توقیف آپارتمان مسکونی بابت مهریه نظرات متعددی وجود دارد
منابع اعتباری برای ارائه تسهیلات تولید انبوه مسکن مشخص شد
منابع اعتباری برای ارائه تسهیلات تولید انبوه مسکن مشخص شد
نمایندگان منابع اعتباری برای ارائه تسهیلات تولید انبوه مسکن مشخص کردند