مطالب و مقالات بخش طلاق

مطالب و مقالات بخش طلاق

بررسی اذن پدر برای زوجه تا تدلیس در نکاح

بررسی اذن پدر برای زوجه تا تدلیس در نکاح

قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است از جمله آثار ولایت پدر، اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است

اطلاعات بیشتر...
تقسیم اموال در طلاق

تقسیم اموال در طلاق

زوجین می‌توانند ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف قانون و شرع نباشد، پیش‌بینی کنند همچنین می‌توانند در مورد شرط تقسیم دارایی هر گونه که تمایل داشته باشند، توافق کنند

اطلاعات بیشتر...
محدودیت ثبت طلاق، خلاف قانون اساسی است

محدودیت ثبت طلاق، خلاف قانون اساسی است

یک وکیل دادگستری گفت بخشنامه محدودیت ثبت طلاق، مخل آزادی‌های مشروع بوده و خلاف اصل نهم قانون اساسی است

اطلاعات بیشتر...
سهمیه بندی ثبت طلاق کانون خانواده را گرم می کند؟

سهمیه بندی ثبت طلاق کانون خانواده را گرم می کند؟

یک وکیل دادگستری معتقد است ضرر بخشنامه ای که اخیرا درباره سهمیه بندی استانها در ثبت طلاق اخبار آن منتشر شده است، بیشتر از نفع آن است و باید در آن بازنگری شود

اطلاعات بیشتر...
مراحل درخواست طلاق توسط زوج

مراحل درخواست طلاق توسط زوج

اختیار طلاق با زوج است و او می‌تواند، دادخواست طلاق را علیه همسر خود، تقدیم دادگاه کند

اطلاعات بیشتر...
آیا زن با داشتن حق طلاق می تواند از شوهرش جدا شود ؟

آیا زن با داشتن حق طلاق می تواند از شوهرش جدا شود ؟

بر اساس قانون حق طلاق منحصراً با شوهر است و زن تنها می‌تواند در شروط ضمن عقد ذکر کند که هرگاه خواست وکالت طلاق را از شوهرش بگیرد

اطلاعات بیشتر...
اجازه ثبت طلاق تنها برای 54 هزار زوج در تهران ، آمار طلاق ثلث می شود

اجازه ثبت طلاق تنها برای 54 هزار زوج در تهران ، آمار طلاق ثلث می شود

براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد

اطلاعات بیشتر...
سقف ثبت طلاق در دفتر خانه ها محدود شد

سقف ثبت طلاق در دفتر خانه ها محدود شد

مظفری از محدود شدن سقف ثبت طلاق در دفاتر طلاق خبر داد

اطلاعات بیشتر...
زنان برای مطالبه اجرت المثل به چه نکاتی باید توجه کنند ؟

زنان برای مطالبه اجرت المثل به چه نکاتی باید توجه کنند ؟

اطلاعات بیشتر...
ثبت حق طلاق برای زنان هنگام عقد منتفی شد؟

ثبت حق طلاق برای زنان هنگام عقد منتفی شد؟

اطلاعات بیشتر...
زوجین مقیم خارج از کشور چگونه طلاق بگیرند ؟

زوجین مقیم خارج از کشور چگونه طلاق بگیرند ؟

زوجی که خارج از کشور هستند، اگر بخواهند از یکدیگر طلاق بگیرند باید شرایط قانونی آن را طی کنند

اطلاعات بیشتر...
در چه صورتی زن می تواند بدون داشتن حق طلاق از شوهر خود جدا شود ؟

در چه صورتی زن می تواند بدون داشتن حق طلاق از شوهر خود جدا شود ؟

بر اساس شرایط قانونی زن می‌تواند طی شرایطی خاص حتی بدون داشتن حق طلاق از همسر خود جدا شود

اطلاعات بیشتر...
اگر طلاق از سوی مرد باشد، چه حق و حقوقی باید به زن پرداخت شود ؟

اگر طلاق از سوی مرد باشد، چه حق و حقوقی باید به زن پرداخت شود ؟

اگر دادخواست طلاق توسط مرد به دادگاه ارائه شود،او باید حق و حقوقی را به زن پرداخت کند

اطلاعات بیشتر...
اگر مادر ازدواج مجدد کند حضانت فرزند به چه کسی می‌رسد؟

اگر مادر ازدواج مجدد کند حضانت فرزند به چه کسی می‌رسد؟

بر اساس قانون اگر مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد بخواهد برای بار دوم ازدواج کند باید حق حضانت را پیگیری کند

اطلاعات بیشتر...