قوانین

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ‌
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ‌
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376,5,26
آیین‏ نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‏ها
آیین‏ نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‏ها
آیین‏ نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‏ها مصوّب 1347,02,08 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون تملک آپارتمان‌ها
قانون تملک آپارتمان‌ها مصوّب 1343,12,16 با الحاقات و اصلاحات بعدی
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
با توجه به امکان اهدای اعضای بدن افراد در شرایط خاصی نظیر مرگ مغزی و لزوم اخذ رضایت اولیای فرد در صورت اختلاف پدر و مادر یا فرزندان یا همسر فرد مذکور، نظر کدام یک جاری و معتبر خواهد بود؟ چنانچه در خصوص کالبدگشایی یا تدفین و محل دفن وی اختلاف حاصل شود، تصمیم کدام یک ارجحیت خواهد داشت؟
نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
در جایی که کار‌شناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض می‌کند و مدعی است حقوق وی بیش از آن‌ چیزی است که کار‌شناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی، موضوع به هیأت کار‌شناسان ارجاع می‌شود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، آیا این نظر که به ضرر معترض است، می‌تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کار‌شناسان باید مطابق نظریه کار‌شناس اولی حکم کند؟
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت‏ های مالی مصوب 1393 7 15 مجلس شورای اسلامی و 1394 3 23 مجمع تشخیص مصلحت
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356,05,02 با اصلاحات بعدی
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 -2- 14 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نحوه پرداخت محکومٌ ‏به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
قانون نحوه پرداخت محکومٌ ‏به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی
قانون نحوه پرداخت محکومٌ ‏به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15-08-1365
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید
تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور
تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور
تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور 1341,10,27 مصوب هیات وزیران
قانون اجازه استرداد تا پانصد متر مربع از منابع ملی شده به اشخاص
قانون اجازه استرداد تا پانصد متر مربع از منابع ملی شده به اشخاص
قانون اجازه استرداد تا پانصد متر مربع از منابع ملی شده به اشخاص مصوب 1357.03.03