پشتیبانی سریع 09128776575

مطالب مفید حقوقی

دعوای الزام به انجام تعهد

دعوای الزام به انجام تعهد

در دعوای الزام به انجام تعهد، کسی که تعهدی را بر عهده گرفته، متعهد است و دادخواست باید به طرفیت او به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می‌برند، متعهدله نامیده می‌شوند که به عنوان خواهان باید دادخواست را تقدیم کنند

اطلاعات بیشتر...
آیا پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است ؟

آیا پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم است ؟

مطابق با قانون پوشیدن لباس ماموران نیروی انتظامی جرم به حساب می‌آید

اطلاعات بیشتر...
آیا نداشتن مدارک خودرو منجر به توقیف وسیله نقلیه می شود؟

آیا نداشتن مدارک خودرو منجر به توقیف وسیله نقلیه می شود؟

اطلاعات بیشتر...
حکم حکومتی چیست چه دلایلی برای آن وجود دارد

حکم حکومتی چیست چه دلایلی برای آن وجود دارد

حکم حکومتی چیست چه دلایلی برای آن وجود دارد

اطلاعات بیشتر...
مجازات قمار و شرط بندی در فضای مجازی چیست ؟

مجازات قمار و شرط بندی در فضای مجازی چیست ؟

مطابق با قانون، قمار و شرط بندی در فضای مجازی از جمله مصادیق مجرمانه است و جرم به حساب می‌آید

اطلاعات بیشتر...
چه جرائمی در گواهی سوپیشینه ثبت و مانع استخدام می شوند ؟

چه جرائمی در گواهی سوپیشینه ثبت و مانع استخدام می شوند ؟

چه جرائمی در گواهی سوپیشینه ثبت و مانع استخدام می شوند ؟

اطلاعات بیشتر...
مجازات انتشار تصاویر مستهجن در فضای مجازی چیست ؟

مجازات انتشار تصاویر مستهجن در فضای مجازی چیست ؟

بر اساس این قانون انتشار محتویات مستهجن از ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال دارد و البته ممکن است فرد به هر دو مجازات محکوم شود

اطلاعات بیشتر...
طرح دعوای خلع ید اموال غیرمنقول

طرح دعوای خلع ید اموال غیرمنقول

خلع ید به معنای دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول، زمانی که مالش را دیگری بدون مجوز قانونی و من غیر حق تصرف کرده باشد، مطرح می‌کند و با طرح این دعوا، رفع تصرف غاصب را از مالش درخواست می‌کند

اطلاعات بیشتر...
آیا می توان رنگ خودرو را تغییر داد؟

آیا می توان رنگ خودرو را تغییر داد؟

برای تغییر رنگ خودرو باید از راهنمایی و رانندگی مجوزهای قانونی و مورد نیاز اخذ شود

اطلاعات بیشتر...
استفاده از مشاعات آپارتمان به عنوان پارکینگ!

استفاده از مشاعات آپارتمان به عنوان پارکینگ!

در برخی موارد مساله پارکینگ به‌صورت مشکلی برای افراد بروز می‌کند؛ برای نمونه مالک یک آپارتمان که فاقد پارکینگ است، خودروی خود را در قسمت‌های مشترک ساختمان، مانند حیاط قرار می‌دهد

اطلاعات بیشتر...
مجازات گرانفروشی چیست ؟

مجازات گرانفروشی چیست ؟

اگر فردی اقدام به گرانفروشی کند، ضابطان قضایی مطابق با قوانین و مقرارت موجود با او برخورد خواهند کرد

اطلاعات بیشتر...
مجازات کلاهبرداری کامپیوتری چیست ؟

مجازات کلاهبرداری کامپیوتری چیست ؟

اگر فردی از طریق کامپیوتر و فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری کند باید مطابق با قانون مجازات را طی کند

اطلاعات بیشتر...
چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟

چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟

قانون برای مقابله با بسیاری از مجرمان ممنوع الخروجی را وضع کرده که بر اساس آن ۵ گروه ممنوع الخروج می‌شوند

اطلاعات بیشتر...
مجازات قماربازی چیست ؟

مجازات قماربازی چیست ؟

بر اساس قانون فردی که اقدام به قماربازی و شرط بندی می‌کند باید مجازات قانونی را طی کند

اطلاعات بیشتر...
ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چه شرایطی دارد؟

ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چه شرایطی دارد؟

اطلاعات بیشتر...
اگر خودروی فردی مانع ورود به پارکینگ منزل شود، چه باید کرد؟

اگر خودروی فردی مانع ورود به پارکینگ منزل شود، چه باید کرد؟

اگر فردی خودروی خود را به گونه‌ای پارک کند که نتوان وارد منزل شد باید مجازات قانونی طی شود

اطلاعات بیشتر...
راننده ای که خودرویش به پارکینگ منتقل چه حقوقی دارد ؟

راننده ای که خودرویش به پارکینگ منتقل چه حقوقی دارد ؟

اگر خودروی شخصی به پارکینگ راهنمایی و رانندگی منتقل شود برای او حق و حقوقی در نظر گرفته می‌شود

اطلاعات بیشتر...
استفاده از سلاح سرد چه مجازاتی دارد؟

استفاده از سلاح سرد چه مجازاتی دارد؟

اطلاعات بیشتر...
موارد صدور قرار وثیقه

موارد صدور قرار وثیقه

قرار وثیقه شدیدترین قرار تأمین کیفری بعد از قرار بازداشت موقت و تنها قرار تأمینی است که به‌موجب آن مالی توقیف می‌شود

اطلاعات بیشتر...
اقدامات قانونی برای اثبات نسب

اقدامات قانونی برای اثبات نسب

برای اثبات رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر، باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد

اطلاعات بیشتر...