پشتیبانی سریع 09128776575

مطالب مفید حقوقی

متن کامل سند تحول قضائی

متن کامل سند تحول قضائی

متن کامل سند تحول قضائی

اطلاعات بیشتر...

بررسی آدم ربایی از منظر قانون

بررسی آدم ربایی از منظر قانون

بررسی آدم ربایی از منظر قانون

اطلاعات بیشتر...

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟

مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟

اطلاعات بیشتر...

نکات کاربردی حقوق خانواده که همه باید با آن آشنا باشند

نکات کاربردی حقوق خانواده که همه باید با آن آشنا باشند

نکات کاربردی حقوق خانواده که همه باید با آن آشنا باشند

اطلاعات بیشتر...

نحوه تجمیع ساختمان ها در محدوده شهری

نحوه تجمیع ساختمان ها در محدوده شهری

تجمیع اراضی به ویژه در بافت‎های فرسوده مسکونی، با اعمال سیاست‎های تشویقی از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختمانی مجاز (مابه‎التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز)، حمایت می‌شود که نحوه و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر تهران، تعیین می‌شود

اطلاعات بیشتر...

جرائم کیفری به چند درجه تقسیم می‌شود و چه مجازاتی دارد؟

جرائم کیفری به چند درجه تقسیم می‌شود و چه مجازاتی دارد؟

جرائم کیفری به چند درجه تقسیم می‌شود و چه مجازاتی دارد؟

اطلاعات بیشتر...

قرارداد اجاره زمین کشاورزی

قرارداد اجاره زمین کشاورزی

قرارداد اجاره زمین کشاورزی

اطلاعات بیشتر...

انواع توهین در قانون

انواع توهین در قانون

انواع توهین در قانون

اطلاعات بیشتر...

ارزیابی حقوق عرضه مسکن در بورس

ارزیابی حقوق عرضه مسکن در بورس

ارزیابی حقوق عرضه مسکن در بورس

اطلاعات بیشتر...

دیوان عدالت اداری موارد ممنوعیت وضع عوارض از سوی شوراهای شهر را اعلام کرد

دیوان عدالت اداری موارد ممنوعیت وضع عوارض از سوی شوراهای شهر را اعلام کرد

دیوان عدالت اداری موارد ممنوعیت وضع عوارض از سوی شوراهای شهر را اعلام کرد رئیس دیوان عدالت اداری طی نامه ای مصوبات ابطال شده شورای اسلامی شهرها در خصوص وضع عوارض را به جهت پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را به وزیر کشور اعلام کرد

اطلاعات بیشتر...

آشنایی با حق شفعه

آشنایی با حق شفعه

آشنایی با حق شفعه

اطلاعات بیشتر...

آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان منجر به شکایت قضایی می شود ؟

آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان منجر به شکایت قضایی می شود ؟

آیا نگهداری حیوانات در آپارتمان منجر به شکایت قضایی می شود ؟

اطلاعات بیشتر...

آثار کیفری افشای اسرار شغلی

آثار کیفری افشای اسرار شغلی

بر اساس مقررات جاری، افشای اسرار شغلی نه تنها در برخی حرف مانند پزشکی و وکالت وجود دارد بلکه در شرایط موجود به سایر مشاغل از جمله حرفه‎های تجاری نیز سرایت کرده است بنابراین در عرصه فعالیت‎های صنعتی و تجاری، مهندس نرم‎افزاری که به‎طور مثال در یک شرکت اشتغال دارد و در متن قرارداد از وی تعهد گرفته شده است تا از اسرار شغلی مربوط به آن شرکت صیانت کند، انتقال این اسرار به شرکت رقیب، نقض تعهد تلقی و علاوه بر مجازات کیفری، محکوم به جبران ضرر و زیان کارفرمای خویش خواهد شد

اطلاعات بیشتر...

تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد ؟

تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد ؟

تعلیق مجازات چیست و چه شرایطی دارد ؟

اطلاعات بیشتر...

مسئولیت وکالت در خسارت وارده به مشتری

مسئولیت وکالت در خسارت وارده به مشتری

مسئولیت وکالت در خسارت وارده به مشتری

اطلاعات بیشتر...

خسارت تاخیر تادیه نفقه

خسارت تاخیر تادیه نفقه

خسارت تاخیر تادیه نفقه

اطلاعات بیشتر...

نکات کاربردی در خصوص سند رسمی

نکات کاربردی در خصوص سند رسمی

نکات کاربردی در خصوص سند رسمی

اطلاعات بیشتر...

مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه

مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه

مطالبه خسارت علیه دولت برای گروگان گیری افراد بی گناه

اطلاعات بیشتر...

مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر

مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر

مطالبه غرامت از سوی مشتری جاهل به مبیع مستحقٌ‌للغیر

اطلاعات بیشتر...

ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه

ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه

ادعای خسارت از فروشنده بذر به لحاظ تحویل بذر اشتباه

اطلاعات بیشتر...