مطالب مفید حقوقی

شرایط تحقق جرم تهدید
شرایط تحقق جرم تهدید
شرایط تحقق جرم تهدید
نحوه اثبات جرم جعل امضا
نحوه اثبات جرم جعل امضا
نحوه اثبات جرم جعل امضا
تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
تشدید قرار با درخواست متهم موضوع ماده 220 قانون آئین دادرسی کیفری
شرایط شاهد در دادگاه
شرایط شاهد در دادگاه
فقهای شیعه پنج تا ده شرط را برای شهادت در نظر گرفته‌اند که برخی از این شروط عام هستند؛ مانند بلوغ، عقل، حریت و عدالت، علم به مشهود‌، شایستگی اخلاقی و برخی از شروط خاص؛ مانند اسلام و عدم نفع و عدم مشارکت و…‏
آیا انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک ممکن است؟
آیا انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک ممکن است؟
آیا انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک ممکن است؟
مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به پرداخت دیه ناشی از حمله حیوانات وحشی
مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به پرداخت دیه ناشی از حمله حیوانات وحشی
مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست به پرداخت دیه ناشی از حمله حیوانات وحشی
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص استفاده از حق ارتفاق
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص استفاده از حق ارتفاق
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص استفاده از حق ارتفاق
وعده انجام دادن امر غیر قانونی در بزه کلاهبرداری
وعده انجام دادن امر غیر قانونی در بزه کلاهبرداری
وعده انجام دادن امر غیر قانونی در بزه کلاهبرداری
تکلیف ضامنی که اقساط وام گیرنده از حقوقش کسر می شود
تکلیف ضامنی که اقساط وام گیرنده از حقوقش کسر می شود
تکلیف ضامنی که اقساط وام گیرنده از حقوقش کسر می شود
چگونگی جبران خسارات ناشی از دوران نامزدی
چگونگی جبران خسارات ناشی از دوران نامزدی
چگونگی جبران خسارات ناشی از دوران نامزدی
اناطه امر حقوقی بر امر کیفری غیر قانونی است
اناطه امر حقوقی بر امر کیفری غیر قانونی است
اناطه امر حقوقی بر امر کیفری غیر قانونی است
آِیا می توان پولی را که اشتباها به حساب دیگری واریز شده ، پس گرفت؟
آِیا می توان پولی را که اشتباها به حساب دیگری واریز شده ، پس گرفت؟
بر اساس قانون اگر پولی به اشتباه به حساب دیگری واریز شود می‌توان آن را تحت شرایطی خاص پس گرفت
پیامدهای عدم حضور شاکی در دادگاه
پیامدهای عدم حضور شاکی در دادگاه
پیامدهای عدم حضور شاکی در دادگاه
تحلیل نسخ مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314
تحلیل نسخ مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314
تحلیل نسخ مواد 1122 و 1130 قانون مدنی مصوب سال 1314
احقاق حق در فرضی که معامله باطل است
احقاق حق در فرضی که معامله باطل است
احقاق حق در فرضی که معامله باطل است
آشنایی با مفهوم تامین خواسته
آشنایی با مفهوم تامین خواسته
آشنایی با مفهوم تامین خواسته
بررسی رابطه سببیت در قتل
بررسی رابطه سببیت در قتل
بررسی رابطه سببیت در قتل
برائت یا پذیرش رضایت آگاهانه بیمار
برائت یا پذیرش رضایت آگاهانه بیمار
برائت یا پذیرش رضایت آگاهانه بیمار
استثنائات الزام موجر به تمدید قراردادهای اجاره مسکن
استثنائات الزام موجر به تمدید قراردادهای اجاره مسکن
سه استثنای الزام موجر به تمدید قراردادهای اجاره مسکن در شرایط کرونایی اعلام شد و درحالیکه پیش‌تر دادستان کل کشور یکی از این استثناها را نیاز مالک یا نزدیکان درجه یک به واحد مسکونی مورد اجاره ذکر کرده بود، در ابلاغیه منتشر شده تنها نیاز فرزند ذکور مالک به دلیل ازدواج مورد تصریح قرار گرفته است
حقوقدانان درباره حق دسترسی به اطلاعات چه می گویند؟
حقوقدانان درباره حق دسترسی به اطلاعات چه می گویند؟
حقوقدانان درباره حق دسترسی به اطلاعات چه می گویند؟