پشتیبانی سریع 09128776575

دعاوی شهرداری

دریافت غیر حضوری گواهی پایان کار ساختمانی عملیاتی شد

دریافت غیر حضوری گواهی پایان کار ساختمانی عملیاتی شد

دریافت غیرحضوری گواهی‌های پایان‌کار ساختمانی عملیاتی شد مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از عملیاتی شدن دریافت غیر حضوری گواهی های پایان کار ساختمانی خبر داد

اطلاعات بیشتر...
کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی

کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی

اطلاعات بیشتر...