دیوان عدالت اداری

کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و نکات آن
کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و نکات آن
قانونگذار رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها را به عهده کمیسیون موضوع بحث یعنی کمیسیون موضوع تبصره۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری قرار داده است
تغییر کاربری در املاک مشاعی
تغییر کاربری در املاک مشاعی
مالکان آپارتمان بر مشاعات ساختمان از جمله حیاط و راهروها حق مالکیت دارند و تجویز تصرف و تغییر کاربری احد از شرکا بدون اذن سایر مالکان خلاف قانون بوده و صدور پروانه برای یکی از مالکین آپارتمان از سوی شهرداری برای تغییر کاربری حیاط ساختمان برخلاف حقوق سایر مالکان است
رای شماره 3262 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3262 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است
رای شماره 3160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 3160 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در محدود کردن شرایط احراز تصدی شغل «کارشناسی حقوقی» به «لیسانس حقوق قضایی» و حذف بدون دلیل سایر رشته‌ها و گرایشها مبنای موجه حقوقی ندارد
رای وحدت رویه شماره 429 دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 429 دیوان عدالت اداری
با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ ۳ ۲ مجمـع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانـده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست
رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مراجع ذیصلاح جز در موارد اشتباهات قلمی مصرح در ماده 38 آیین‎نامه اصلاحات ارضی مصوبه 1343 تکلیفی ندارند و چون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون متضمن جواز صلاحیت بمنظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین و صدور رأی مشعر بر ایجاد حق جدید و یا نفی حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع نیست
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری تجاری)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری تجاری)
شهرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری است و شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوز قانونی جهت تغییر کاربری ندارند
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (جریمه بر مبنای تاریخ تشکیل کمیسیون)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (جریمه بر مبنای تاریخ تشکیل کمیسیون)
قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب 1334,04,11، در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخریب کسر پارکینگ)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخریب کسر پارکینگ)
مستفاد از تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری مصوب 1344,04,11، در موارد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ تنها رای به اخذ جریمه از یک تا دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان صادر نماید
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تشدید مجازات توسط کمیسیون تجدیدنظر)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تشدید مجازات توسط کمیسیون تجدیدنظر)
وفق رای وحدت رویه شماره ۵۷۸ مورخ 1390,12,15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر ماده صد، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات منعی ندارد
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر اسناد رسمی)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر اسناد رسمی)
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر وکالت)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر وکالت)
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (پلمپ مطب و آزمایشگاه)
اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری (پلمپ مطب و آزمایشگاه)
فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری بلامانع است و تشخیص فعالیت شغلی پزشکی و صاحبان حرف وابسته آن در اختیار شهرداری نیست
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخلف جدید پس از صدور پایان کار)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تخلف جدید پس از صدور پایان کار)
تصویب طرح های تفصیلی تنها بر عهده کمیسیون ماده ۵ است و تشکیل کمیسیون توافقات شهرداری یا شورای معماری مناطق و موافقت با ابقای تخلفات مالک و صدور جریمه فاقد مبنا و محمل قانونی است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت خارج از مهلت سه ماهه)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت خارج از مهلت سه ماهه)
هلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر مهندسی)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (استفاده مالک از دفتر مهندسی)
وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (شکایت همسایه مجاور)
مطابق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱ ۰۴ ۱۳۳۴، در صورت تخلف مالک و احداث بنای فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه کمیسیون ماده صد، صلاحیت اختیاری صدور حکم به جریمه یا تخریب دارد
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( جریمه بر مبنای سال وقوع تخلف )
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری ( جریمه بر مبنای سال وقوع تخلف )
قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱ ۰۴ ۱۳۳۴، در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی، مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری بدون اخذ مجوز)
اعتراض به کمیسیون ماده صد شهرداری (تغییر کاربری بدون اخذ مجوز)
هرداری در صدور پروانه مکلف به رعایت شروط، مقررات طرح تفصیلی و اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است و اساساً شهرداری و کمیسیون ماده صد هیچ‌گونه مجوزی جهت تغییر کاربری صادر نکرده اند و تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای لازم صورت گرفته است