وکیل سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت

وکیل-سرقفلی-یا-حق-کسب-و-پیشه-یا-تجارت

سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت یکی از موضوعات تخصصی است که اگر با مشکل حقوقی مواجه شدید، قطعا نیاز به وکیل متخصص در این خصوص دارید- 02188998775- 09100515636


به موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 هر قراردادی اعم از رسمی یا غیر رسمی، به صورت کتبی یا شفاهی به هر عنوانی ولی به منظور اجاره تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 خواهد بود، در قانون 56 قانونگذار یک حقی برای مستاجر قائل شده به نام حق کسب یا پیشه یا تجارت، براساس همین حق است که موجر نمی تواند بعد از انقضای مدت قراردادی مستاجر را از ملک خود تخلیه کند مگر به عللی از جمله تغییر شغل و انتقال به غیر بدون رضایت مالک، تعدی یا تفریط مستاجر یا عدم پرداخت اجاره، نیاز شخصی موجر و یا سکونت موجر و اخذ پروانه ساختمانی، در غیر این صورت مالک به بهانه انقضای مدت قراردادی حق تخلیه مستاجر را ندارد.

سرقفلی چیست ؟

باید بدانیم که این حق توسط قانونگذار در سال 1376 با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 برای مستاجر شناسایی شد، در حقیقت بین سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت از جهات مختلفی، تفاوت وجود دارد، از جمله مهمترین تفاوتهای فی مابین سرقفلی با حق کسب یا پیشه یا تجارت در این است که در سرقفلی مالک با اتمام مدت قراردادی حق تخلیه مستاجر را دارد، لکن در این حالت باید تمام مبلغ سرقفلی را به قیمت روز به مستاجر پرداخت نماید ولی در برخی از جهات تخایه در قانون 56 که مربوط به حق کسب یا پیشه یا تجارت است، این امکان وجود دارد که به مستاجر مبلغی از بابت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه تعلق نگیرد، مضاف بر آن ممکن است حق کسب یا پیشه در قانون 56 به صرف انجام فعالیت کسبی برای مستاجر ایجاد گردد، این در حالی است که حق سرقفلی برای مستاجر با پرداخت مبلغی در ابتدای اجاره شکل می گیرد.

وکیل متخصص سرقفلی یا حق کسب و  پیشه یا تجارت کیست؟

وکیل متخصص سرقفلی یا حق کسب و پیشه کسی است که به پیچیدگی های دو قانون 1356 و 1376 و در برخی موارد قانون 1365 مسلط بوده و تجربه کافی در این خصوص را داشته باشد.
اگر نیاز به وکیل متخصص و حرفه ای در خصوص دعاوی سرقفلی یا حق کسب و پیشه از جمله تخلیه به علت تعدی یا تفریط مستاجر، تغییر شغل، انتقال به غیر، تخلیه به علت نیاز شخصی و ... الزام به تنطیم سند صلح سرقفلی، تنظیم اجاره نامه ، تعدیل اجاره بها، فروش سرقفلی، توقیف و مزایده سرقفلی، ابطال مزایده سرقفلی یا حق کسب و پیشه و ... داشتید حتما با ما تماس بگیرید.

محسن رفعتی - وکیل متخصص سرقفلی


مطالب مرتبط

انتقال مورد اجاره به غیر بدون رضایت مالک یا حکم دادگاه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56

اجرای موقت احکام

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی

درخواست تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 توسط یکی از مالکین مشاعی