مطالب و مقالات بخش امور اراضی

مطالب و مقالات بخش امور اراضی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 06 22 » ( اصلاحی 1390 03 30 )

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 06 22 » ( اصلاحی 1390 03 30 )

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 06 22 » ( اصلاحی 1390 03 30 )

اطلاعات بیشتر...
قانون زمین شهری مصوب 1366 06 22 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون زمین شهری مصوب 1366 06 22 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون زمین شهری مصوب 1366 06 22 با اصلاحات و الحاقات بعدی

اطلاعات بیشتر...
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 05 17 با الحاقات بعدی ( 1398 11 01 )

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 05 17 با الحاقات بعدی ( 1398 11 01 )

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 05 17 با الحاقات بعدی ( 1398 11 01 )

اطلاعات بیشتر...
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 9 30

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 9 30

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 9 30

اطلاعات بیشتر...
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک

اطلاعات بیشتر...
نسق زراعی چیست؟

نسق زراعی چیست؟

نسق کلمه اى است عربى به معنى نظم و تربیت و یا هر چیزى که داراى نظم و ترتیب و بر نظام خاصى استوار باشد اصطلاح نسق در روستاهاى ایران به مجموعه روش‌ها و قرار و مدارهائى که طى سالیان متمادى در روستاهاى کشور به‌منظور تقسیم عادلانه آب و یا زمین به‌وجود آمده و تکامل پذیرفته است اطلاق مى‌گردد

اطلاعات بیشتر...
ملاک و مدارهای چندی برای تقسم حقوقی زمین از لحاظ سهم و محصول و کار وجود دارد

ملاک و مدارهای چندی برای تقسم حقوقی زمین از لحاظ سهم و محصول و کار وجود دارد

ملاک و مدارهای چندی برای تقسم حقوقی زمین از لحاظ سهم و محصول و کار وجود دارد

اطلاعات بیشتر...