آرای حقوقی

اعتراض همسایه به تخلفات ساختمانی ملک مجاور
اعتراض همسایه به تخلفات ساختمانی ملک مجاور
ابطال پروانه ساختمانی به دلیل تخلفات ساختمانی امکان پذیر است.
نگهداری مشروبات الکلی دست ساز
نگهداری مشروبات الکلی دست ساز
مشروبات الکلی باید نوعا و نه شخصا ( و به صورت موردی و استثنائی ) سکر آور و مست کننده باشد و مراد قابلیت مست کنندگی است و نه فعلیت آن ، به عبارتی قابلیت مست کننندگی برای تحقق جرم کفایت میکند و لزومی به فعلیت آن وجود ندارد
شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری رایانه ای
شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری رایانه ای
اینکه شاکی سیم کارت خویش را به شوهرش داده بوده است و تا زمان طرح شکایت نیز سیم کارت مزبور را ابطال نکرده نیز اماره دیگری بر اذن و اجازه شاکی در خصوص استفاده از سیم کارت وی توسط شوهرش است همچنین جواز اخذ رمز دوم برای کارت عابر بانک شاکی توسط شوهرش نیز اماره ای است بر جواز برداشت از کارت عابر بانک شاکی
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم درجه هفت است (نمونه رای)
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم درجه هفت است (نمونه رای)
بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها وفق تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 96 4 20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از جمله جرائم از درجه هفت محسوب که مرور زمان تعقیب آن وفق بند ث ماده 105 قانون مرقوم سه سال از تاریخ وقوع جرم است
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ( نمونه رای )
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ( نمونه رای )
طبق رای زیر زوجه در دعوای اجرت المثل مکلف به اثبات عدم تبرع است و اصل بر رایگان بودن اقدامات زوجه در منزل مشترک است
پاسور در عرف کنونی وسیله قمار نیست ( نمونه رای )
پاسور در عرف کنونی وسیله قمار نیست ( نمونه رای )
آلات مخصوص قمار بازی مذکور در مواد قانونی را بدون توجه به ماهیت آن، باید وسایلی بدانیم که نگهدارنده یا حامل و آن، این وسایل را به منظور و به هدف قمار بازی نگهداری، حمل ، یا خرید و می نماید ( ملاک شخصی ) که این با عدالت کیفری و فلسفه قانونگذاری سازگارتر است
نمونه رای در خصوص شهادت کذب
نمونه رای در خصوص شهادت کذب
خلاف واقع بودن شنیده ها و دیده های شاهد دلیل بر کذب بودن شهادت وی نبوده چرا که گاهی اوقات شاهد چیزی را شنیده و دیده و نقل کرده است ولکن طرف شهادت که له یا علیه ایشان شهادت اظهار شده است بنحوی القا می نماید و رفتار می نماید که شاهد مرتکب سوء تعبیر و برداشت شده و یا در برخی موارد اغفال شده و آنچه می گوید خلاف واقع بوده ولکن نمی توان چنین شاهدی را شاهد کذب دانست
ابطال تبصره های1و3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات
ابطال تبصره های1و3 از تعرفه شماره 24 سال 1398 شورای اسلامی شهر محلات
ابطال تبصره های 1 و 3 از تعرفه شماره 24 سال1398 شورای اسلامی شهر محلات تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1399 شماره دادنامه 1491
شکایت منع اشتغال زنان (نمونه رای)
شکایت منع اشتغال زنان (نمونه رای)
شکایت یک مرد در دادگاه علیه همسرش ! این مرد گفته که همسرش که پزشک متخصص وعضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکیِ چون در چند بیمارستان کار می‌کند به امور خانه و خانواده نمی‌رسد دادگاه هم حکم به منع اشتغال زوجه در بیمارستانهای دیگر داده و گفته با توجه به اعتراض شوهر، فقط در یک بیمارستان که در محدوده هست می‌تواند کار کند !